Szkoła Podstawowa im. Józefa Niećko
ul. Spacerowa 110
21-140 Rudno

tel/fax 818568204

KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Elżbieta Chomicka - Dyrektor szkoły, fizyka
mgr Teresa Adamska - wych. fiz.
mgr Andrzej Fuszara - historia, WOS
mgr Iwona Gajowniczek - Aftyka - język angielski
mgr Jarosław Goździcki - przyroda, geografia
mgr Anna Greguła - język polski
mgr Monika Grzesiak - oligofrenopedagog, rewalidacja
mgr Dorota Jedut - pedagog szkolny
mgr Piotr Jurecki - wych. fiz.
mgr Katarzyna Karabela-Wolińska - język polski
mgr Teresa Knorps - chemia, matematyka
mgr Hanna Korzeniowska - biblioteka, plastyka, zaj. artystyczne
mgr Elżbieta Kowalczyk - kierownik świetlicy
mgr inż. Jerzy Krawczak - biologia, chemia, informatyka
mgr Michał Litwinek - wych. fiz.
mgr Renata Łukasiewicz - informatyka, muzyka, zaj. artystyczne
mgr Hanna Micek - religia
lic. Anna Mierzwińska - nauczanie zintegrowane
Ks.Wiesław Nowicki - religia
mgr Małgorzata Piskorska - nauczanie zintegrowane
mgr Anna Rola - oddział przedszkolny 6-latki
mgr Elżbieta Sidor -oddział przedszkolny 3,4,5-latki
mgr Beata Struska - nauczanie zintegrowane
mgr Ewa Targońska - nauczanie zintegrowane
mgr Stanisław Targoński - technika, matematyka, eduk. dla bezp.
mgr Katarzyna Wilczyńska - Karabela - język angielski
mgr Daria Mazur - matematyka
mgr Elżbieta Ciesielska - język niemiecki
mgr Beata Fuszara - biologia
lic. Małgorzata Kowalska - logopedia


DOKUMENTY DO POBRANIA

Zgłoszenie- wniosek do kl. I SP 2018-2019

Deklaracja kontynuacji

Procedury 2018 2019

Wniosek o przyjęcie do oddział przedszkolnego

Potwierdzenie woli

Upoważnienie do odbioru naszego dziecka

Statut Szkoły Podstawowej im. J. Niećko w Rudnie styczeń 2018

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej w Rudnie

Program wychowawczo- profilaktyczny na rok szkolny 2017/ 2018This template downloaded form free website templates