Powrót

Spotkanie z Policjantem - prelekcja

Duze zdjecie

Serdeczne podziękowania dla Pana aspiranta Grzegorza Mazusia za przeprowadzenie cyklu spotkań profilaktycznych ze wszystkimi uczniami naszej szkoły które dotyczyły przestrzegania zasad bezpieczeństwa na co dzień, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. Pan Grzegorz dał sie poznać jako osoba kompetentna i komunikatywna. Jesteśmy ogromnie wdzięczni zazaangażowaniei współpracę w zakresie profilaktyki i wychowania oraz liczymy na dalszą współpracę